Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola                            

 

sam_1289.jpg

 

MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou , rešpektujúc individuálne danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa.

 

 

Prevádzku MŠ zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky vrátane riaditeľky a  

1 prevádzková zamestnankyňa.

Riaditeľka MŠ:    

                    poverená zastupovaním uč. Bc. Adriána Bozalková                                 

Učiteľka     MŠ:                      Bc.Adriána  Bozalková

                                                    Erika       Matúchová

                                                                        

ved.ŠJ, kuchárka,upratovačka MŠ:      Marianna  Sedliaková

 

 

sam_0229.jpg

 

    

 

       

 

 

                                                                     

 

Interiér MŠ

sam_1291.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

sam_1292.jpg

 

 

 

 

 

  

 

 

sam_1295.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

sam_1289.jpg